Vertaalbureau Bloemendal is sinds vele jaren actief in de talencombinaties: Duits - Nederlands/Engels - Nederlands/ Nederlands - Duits en Engels - Duits.  We kunnen bogen op ruime ervaring en vakmanschap. Als beëdigd vertaler Duits/Nederlands zijn we bovendien bevoegd voor het verzorgen van beëdigde vertalingen. 
Voordat we een opdracht aannemen, zullen we u altijd verzoeken inzage te geven in de te bewerken of te vertalen tekst. Aan de hand hiervan kunnen wij een goede offerte uitbrengen.
Vertalen vereist niet alleen vakmanschap, concentratie, accuratesse en kennis, maar vooral ook "feeling" en creativiteit. Teksten onderscheiden zich immers door woordgebruik, zinsbouw, tekstcomplexiteit en intentie. Door onze aanpak bieden wij u voor alle tekstsoorten hoogwaardige vertalingen tegen een concurrerend tarief.
Het minimum voor een eenmalige opdracht bedraagt € 85,-.  Vraag daarom nu vrijblijvend een offerte aan per e-mail !
We verzorgen eveneens taalcursussen Nederlands voor onderwijsinstellingen. Daarbij gaat het niet alleen om cursussen NT2, staatsexamens, inburgering en alfabetisering, maar geven we vooral ook individuele ondersteuning of begeleiding en verzorgen we groepslessen "Nederlands op de werkvloer".  
Interesse ? Neem dan vrijblijvend contact op.
U kunt
e-mailen of bellen naar 06-10320965. 
Ook als ambtelijk-secretariaat staan we gemeenten en medezeggenschapsorganen al vele jaren graag terzijde. Zowel v
oor langlopende ondersteuning als ook voor losse opdrachten kunt u een beroep op ons doen!